Γραπτή δήλωση κ. Χάρη Ιωσηφίδη

Μέλος Κεντρικής Επιτροπής Κινήματος Οικολόγων

Εκφράζουμε την έντονη διαφωνία μας για την αναπομπή από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη των Δήμων Ακάμα και Πόλεως Χρυσοχούς. Θεωρούμε τα επιχειρήματα του Προέδρου αβάσιμα και ανυπόστατα.

Τονίζουμε πως η προσπάθεια που καταβλήθηκε ήταν όπως δημιουργηθούν αληθινά βιώσιμες μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι ένα αδύνατο σύμπλεγμα κοινοτήτων που δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί επαρκώς στις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, λόγω έλλειψης επαρκούς πληθυσμού και πόρων. Πέραν τούτου, το τοπικό Σχέδιο Ακάμα, ήδη περιέχει μέρος της Πέγειας, οπότε δεν ευσταθεί το επιχείρημα πως ο Δήμος Ακάμα δεν ανταποκρίνεται στο τοπικό σχέδιο Ακάμα.

Με την αναπομπή του, ο Πρόεδρος το μόνο που θα καταφέρει είναι να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου, καθώς προσπαθεί να ξηλώσει κομμάτι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αποτέλεσμα και άλλες περιοχές που αντιδρούν να προβούν σε αιτήματα, κάτι που θα αποφευγόταν εάν η τροπολογία μας για δημοψηφίσματα δεν αφαιρείτο.

Υπενθυμίζουμε παράλληλα πως ελλείψει σωστής διαβούλευσης από το Υπουργείο Εσωτερικών πριν τα νομοσχέδια οδηγηθούν στη βουλή, η Βουλή επέφερε αρκετές διαφοροποιήσεις όσον αφορά στις συνενώσεις των δήμων, με προσθαφαιρέσεις δήμων και κοινοτήτων. Γιατί ενοχλεί τόσο η περίπτωση των κοινοτήτων του Ακάμα που εντάσσονται σε δημαρχούμενες πλέον περιοχές;

Εμείς υποστηρίζουμε πως η βιωσιμότητα των κοινοτήτων αυτών εξασφαλίζεται με την ενοποίηση τους με δυο δυνατούς οικονομικά δήμους, που έχουν ήδη την τεχνογνωσία και το προσωπικό για να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα. Ταυτόχρονα, η ιδιότητα του αντιδημάρχου που κερδίζουν οι εκπρόσωποι της κάθε κοινότητας τους εξασφαλίζει την αναγκαία πολιτική εξουσία ούτως ώστε να διοχετεύονται κονδύλια και προς τις δίκες τους κοινότητες, όχι μόνο προς τον ίδιο τον Δήμο, από τα συνολικά εισοδήματα του νέου δήμου.

Είναι προφανές πως η κίνηση της κυβέρνησης Αναστασιάδη για αναπομπή προέκυψε για την εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων, κυρίως μεγαλοϊδιοκτητών της περιοχής και μεγαλοεπενδυτών που προσπαθούν να καπηλευτούν την περιοχή. Δεν προέκυψε από το καλώς νοούμενο συμφέρον των κάτοικων του Ακάμα.

Ο Ακάμας είναι ένα ζωτικό μέρος της Κύπρου για να δοθεί βορά στις ορέξεις επιχειρηματιών ανάπτυξης γης και μικροπολιτικών συμφερόντων του κάθε πολιτικού κόμματος ή της Κυβέρνησης.