«Και νεκρή ενίκα» στην παρανομία η Κυβέρνηση Αναστασιάδη, κύκνειο άσμα της οποία ήταν η απόφαση του Υπουργικού της ημερομηνίας 18/01/2023, όπου νομιμοποιεί τους δύο παράνομους επιπλέον ορόφους που έχουν ήδη ανεγερθεί στο «Sun City Spa Resort & Residences» στον Δήμο Σωτήρας. Ένα έργο που αφορούσε άμεσα το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα και φιγούραρε στην εκπομπή του Al Jazeera γι’ αυτό.

Η Κυβέρνηση με το σκεπτικό πως «δεν είναι παράνομο, εάν το νομιμοποιήσω πρώτα!», νομιμοποιεί τις παρανομίες (δυο επιπλέον ορόφους) σε ένα έργο που είναι κατασκευασμένο εντός ζώνης ΝΑΤΟΥΡΑ 2000. Αν και στο πρόσφατο παρελθόν (16/9/2020), η εταιρεία ζητούσε όπως εξαγοράσει τον χώρο πρασίνου που είχε στην ανάπτυξή του για να λάβει αύξηση συντελεστή δόμησης για τους δύο επιπλέον ορόφους που έκτισε παράνομα, με την Κυβέρνηση να απαντά αρνητικά, εντούτοις στη δύση της διακυβέρνησής της, αποφάσισε να τα νομιμοποιήσει.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, προειδοποιούσαμε και καταγγέλλαμε εξ’ αρχής την κατάσταση στο εν λόγω έργο. Στις 27/7/2017, καταγγείλαμε την παράνομη απόρριψη μεγάλου όγκου χώματος σε κρατική χαλίτικη γη πλησίον του ανεγειρόμενου ξενοδοχείου Sun City.

Στις 3/8/2017, ο Δήμος Σωτήρας σε απαντητική του επιστολή ανέφερε πως εφαρμόζονται όλοι οι όροι που έθεσε το Τμήμα Περιβάλλοντος κατά την έκδοση της πολεοδομικής άδειας. Από την πλευρά της όμως η Περιβαλλοντική Αρχή, στις 11/9/2017, ενημέρωσε πως η αναφερόμενη ανάπτυξη ξεκίνησε να ανεγείρεται χωρίς να υποβληθούν τα απαραίτητα σχέδια και έγγραφα που προνοούνταν στην περιβαλλοντική γνωμάτευση ημερομηνίας 2/12/2016, ενώ την ίδια ώρα καλούσε τον αιτητή και τους εργολάβους του έργου να παγώσουν τα έργα μέχρι να υποβληθούν τα απαραίτητα σχέδια και έγγραφα και να εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις.

Στις 18/9/2017, το Τμήμα Πολεοδομίας ζήτησε από την ιδιοκτήτρια εταιρεία όπως τερματίσει άμεσα οποιαδήποτε αυθαίρετη οικοδομική και χωματουργική εργασία, μέχρι την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών και την τήρηση των όρων της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης.

Καλούμε την Κυβέρνηση να ανακαλέσει πάραυτα την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.