Άκρως αποκαλυπτική η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μίσθωσης πτητικών μέσων πυρόσβεσης κατά τις καλοκαιρινές περιόδους και αγοράς αεροπλάνων πυρόσβεσης από το Τμήμα Δασών. Όπως αναφέρεται, το Τμήμα Δασών δεν εφάρμοσε πλήρως την νομοθεσία, με αποτέλεσμα να επικυρωθεί προσφορά, αγοράς υπηρεσιών μίσθωσης δύο ελικοπτέρων, η οποία ήταν κατά 287% υψηλότερη από την εκτίμηση δαπάνης. Προσφορά η οποία παρουσίαζε και σημαντικές ελλείψεις όπως απουσία σειρήνας προαναγγελίας ρίψεων νερού για προστασία των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων.

Αν και αδιαμφησβήτητη ανάγκη η αγορά υπηρεσιών πτητικών μέσων πυρόσβεσης, ωστόσο αυτό δεν δικαιολογεί την παράκαμψη προνοιών του Νόμου, που έχει ως αποτέλεσμα σύναψη συμβάσεων σε πολύ υψηλότερες τιμές, ελλείψει υγιούς ανταγωνισμού, εις βάρος του δημοσίου. Πέραν τούτου, η Ελεγκτική Υπηρεσία τονίζει πως λόγων των λανθασμένων χειρισμών και εξετάσεων των προσφορών, παρατηρείται μειωμένος ή και μηδενικός ανταγωνισμός, αφού στις πλείστες των περιπτώσεων συμμετέχει μόνο ένας οικονομικός φορέας.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, συμφωνούμε πως η αδυναμία του Κράτους να επιλύσει το πρόβλημα, διαιωνίζει αλλά και δυσχεραίνει το φαινόμενο. Συμμεριζόμαστε την άποψη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για εξέταση του ενδεχόμενου διορισμού από τον υπουργό Γεωργίας, ανεξάρτητης επιτροπής ειδικών επί των εξεταζόμενων θεμάτων, η οποία να διερευνήσει τα θέματα τα οποία εγείρονται, και ανάλογα με το πόρισμα της πιο πάνω επιτροπής, να ληφθούν τυχόν διορθωτικά μέτρα για την ορθή εφαρμογή της σύμβασης.