Η Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζει τη λύπη της για την δήλωση αποχώρησης της βουλεύτριας Αλεξάνδρας Ατταλίδου από το Κίνημα. Η Πολιτική Επιτροπή θεωρεί ότι τα θέματα που αναφέρει ως  λόγους παραίτησης θα μπορούσαν να συζητηθούν εντός του πλαισίου του Κινήματος. Κάποια ήδη συζητούνται. Αρκετά από όσα αναφέρονται στην δήλωση της είναι ανυπόστατα και ως εκ τούτου  απορριπτέα. 

Παρόλες τις αλλεπάλληλες δηλώσεις της κυρίας Ατταλίδου, δεν έχουμε πρόθεση να εμπλακούμε σε ατέρμονη δημόσια αντιπαράθεση μαζί της. 

Πολιτική Επιτροπή 

Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών