Εκπνέει η περίοδος στήριξης του κράτους προς τις επιχειρήσεις και τους εργοδοτούμενους, που άρχισε εν μέσω της πανδημίας του Covid-19. Δυστυχώς όμως, οι προβλέψεις για την οικονομία δεν είναι καλές και όλοι αναμένουν πιο δύσκολες μέρες από το φθινόπωρο και ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα μετέπειτα, αν αποτύχουμε να περιορίσουμε αποτελεσματικά τον Covid-19.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης που η πανδημία του κορωνοϊού έφερε στο νησί μας – αλλά και σε όλο τον κόσμο – η οικονομία του νησιού μας δεν έμεινε ανεπηρέαστη με αποτέλεσμα πολλοί συμπολίτες μας να χάσουν την εργασία τους ή να δουν τα εισοδήματα του νοικοκυριού τους να μειώνονται δραματικά.

Με τη λήξη των κρατικών σχεδίων στήριξης, πολλά νοικοκυριά θα βρεθούν σε δύσκολη θέση, γι’ αυτό κρίνεται επιτακτική η ανάγκη, η Κυβέρνηση να παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης της οικονομίας του νησιού μας​,​ κυρίως με μέτρα που θα δημιουργήσουν δουλειές και μόνιμες θέσεις εργασίας.

Η επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων προσφέρει πολλές θέσεις εργασίας με το πιο χαρακτηριστικό να είναι τα προβλήματα των αποβλήτων.

Σαν Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, ήμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την Κυβέρνηση στη διαμόρφωση τέτοιων σχεδίων που θα έχουν όφελος και το περιβάλλον αλλά και δουλειές κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Ευελπιστούμε ο κύκλος επαφών με τους κοινωνικούς εταίρους που ξεκινά η υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Ζέτα Αιμιλιανίδου, να έχουν θετική κατάληξη προς το όφελος της κυπριακής οικονομίας αλλά και των οικονομικών του κράτους.