Από το 2014 το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έθετε επιτακτικά την ανάγκη τροποποίησης του προγράμματος πολιτογραφήσεων ώστε να υπάρχει πιο δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου προς όφελος όλης της κοινωνίας, αλλά και θωράκισης του για αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης και διαφθοράς.

Τα προηγούμενα χρόνια καταθέσαμε δεκάδες τροπολογίες και προτάσεις για βελτίωση του προγράμματος αλλά δυστυχώς, χωρίς ανταπόκριση από την Κυβέρνηση και την πλειοψηφία της Βουλής.

Έπρεπε να φτάσουμε στο 2019, όταν και μετά τη διεθνή κατακραυγή, ψηφίστηκε επιτέλους πρόταση των Οικολόγων με την οποία υποχρέωνε την Κυβέρνηση να καταθέσει κανονισμούς στη Βουλή για συνέχιση του προγράμματος πολιτογραφήσεων. Δυστυχώς όμως και αυτή η ευκαιρία χάθηκε, καθώς ελάχιστες αλλαγές έγιναν, με αποτέλεσμα σήμερα να βρισκόμαστε ενώπιον πιο δύσκολων επιλογών.

Συμφωνούμε με την πρόταση για παγιοποίηση του προγράμματος μέχρις ότου διερευνηθούν όλες οι ύποπτες περιπτώσεις παραχώρησης «χρυσών διαβατηρίων» και ληφθούν όλα τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα.

Είμαστε υπέρ της συνέχισης ενός προγράμματος που θα στηρίζεται στις αρχές της διαφάνειας, του αποτελεσματικού ελέγχου και της λογοδοσίας.

Χρειάζεται όμως να γίνει διεύρυνση ούτως ώστε οι επενδύσεις να προωθούνται σε άλλους τομείς και όχι μόνο στην ανάπτυξη ακινήτων που προκαλούν και τόσα άλλα προβλήματα. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα που να δημιουργεί πραγματικές μόνιμες θέσεις εργασίας ούτως ώστε να ωφεληθεί η πραγματική οικονομία και όχι μόνο συγκεκριμένες εταιρείες ανάπτυξης.