Από την πρώτη στιγμή που ήρθε ενώπιον μας το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης που αφορά την στήριξη επιχειρήσεων μέσω τραπεζικού δανεισμού, καταθέσαμε την εισήγηση ο Γενικός Ελεγκτής να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ως παρατηρητής στην διαδικασία παρακολούθησης της παροχής κρατικών εγγυήσεων στις τράπεζες κατά τον ίδιο τρόπο που παρακολουθεί τις διαδικασίες δημοσίων προσφορών.  

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σύμφωνα με ανακοίνωση της που αφορά το θέμα του νομοσχεδίου των κρατικών εγγυήσεων και εάν κατά πόσο έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται ως παρατηρητής στις εν λόγω διαδικασίες αναφέρει πως η αρμοδιότητα ελέγχου των κυβερνητικών εγγυήσεων εμπίπτει μέσα στις αρμοδιότητες του Γενικού Ελεγκτή όπως και η συμμετοχή της με το καθεστώς παρατηρητή στις εργασίες της Επιτροπής.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, χαιρετίζει αυτή την τοποθέτηση. Αναμένουμε από την Κυβέρνηση να αποδεχθεί την εισήγηση μας ώστε να περιληφθεί ως παρατηρητής στη διαδικασία του ελέγχου της παροχής κρατικών εγγυήσεων στις τράπεζες.  

Οι κρατικές εγγυήσεις εμπεριέχουν τον κίνδυνο το κράτος να κληθεί να αναλάβει το κόστος της αποτυχίας του δανειολήπτη να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις. Έχουν τεθεί αρκετές ασφαλιστικές δικλείδες αλλά ο κίνδυνος παραμένει ιδιαίτερα εάν επιβεβαιωθούν οι Κασσάνδρες και έχουμε βαριά και διαρκή ύφεση. Τότε θα προκύψει σοβαρό οικονομικό κόστος για τους κύπριους φορολογούμενους. 

Εμείς δεν εμπιστευόμαστε άλλο φορέα να ελέγχει ότι δεν θα υπάρξουν ευνοϊκές ή καταχρηστικές διαδικασίες από μέρους της Κυβέρνησης ή /και των τραπεζών, για να αποφευχθούν τυχόν απώλειες δημοσίων πόρων. Η συμμετοχή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην Επιτροπή παρακολούθησης με το καθεστώς του παρατηρητή είναι εκ των ουκ άνευ, αποτελεί δικλείδα ασφαλείας έναντι παρατυπιών και ενέγγυο διαφάνειας. 

Εμείς με τη σειρά μας θα περιμένουμε τη κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή και θα καταθέσουμε όλες τις τροπολογίες μας ενώπιον των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Κι ας αναλάβει ο καθένας τις δικές του ευθύνες.