Αγρότες που αρδεύουν τις καλλιέργειες τους από το φράγμα του Μαυροκόλυμπου μας κατάγγειλαν ότι τις τελευταίες μέρες το νερό δείχνει σημεία αλλοίωσης και έχει έντονη μυρωδιά.

Επισκεφθήκαμε την περιοχή και διαπιστώσαμε ότι οι καταγγελίες ήταν απόλυτα σωστές. Οι οσμές ήταν έντονες.

Επικοινωνήσαμε με το Τμήμα Υδάτων. Η ανταπόκριση του λειτουργού με τον οποίο μιλήσαμε ήταν άμεση.

Λειτουργοί του Τμήματος επισκέφθηκαν την περιοχή, διαπιστώνοντας ότι οι καταγγελίες των γεωργών ήταν βάσιμες. Προχώρησαν σε περαιτέρω έρευνες. Αποφάσισαν όπως προχωρήσουν άμεσα στην οξυγόνωση του νερού μέσω αντλίας ώστε να αμβλυνθεί το πρόβλημα.

Όπως μας τόνισε ο λειτουργός του Τμήματος Υδάτων το θέμα είναι εποχιακό και διαχειρίσιμο.

Να τονίσουμε ότι η στάθμη του νερού στο πιο πάνω φράγμα έχει πέσει επικίνδυνα. Πριν από μερικούς μήνες είχαμε κάνει παρεμβάσεις για να σωθούν τα ψάρια που κινδύνευαν λόγω της χαμηλής στάθμης, ενώ τότε πάλι το Τμήμα Υδάτων ανταποκρίθηκε θετικά.

Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου