Από καιρού εις καιρόν οι μαιευτικές κλινικές είχαν προειδοποιηθεί για τα ενδεχόμενα προβλήματα που θα προκύψουν σε σχέση με τον αριθμό των μαιών που εργοδοτούν και που όπως προκύπτει από την νομοθεσία ο αριθμός τους είναι συγκεκριμένος.

Πλέον ο αρμόδιος Υπουργός καλεί τις κλινικές αυτές να αναστείλουν την λειτουργία τους. Ελπίζουμε ότι αυτό είναι ένα πρώτο μέτρο προκειμένου να σταματήσει η κατά καιρούς αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας και νέες διορίες στα χρονοδιαγράμματα.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών δεν μπορούμε να αποδεχτούμε απλά ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες μαίες, την ώρα που υπάρχουν στην Κύπρο, στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού ζουν και εργάζονται Κύπριοι ή Έλληνες. Ταυτόχρονα διατηρούμε την επιφύλαξή μας στη στάση ορισμένων κλινικών που για κερδοσκοπικούς λόγους προκρίνουν  τις καισαρικές τομές αντί του φυσικού τοκετού.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρεί ότι γύρω από το ζήτημα αυτό υπάρχουν πολλές ασαφείς πτυχές και αφήνονται σκιές σε πολλά από τα ζητήματα που το περιβάλλουν. Ως εκ τούτου καλούμε τον Υπουργό Υγείας να εγκύψει στο θέμα αυτό με σκοπό την οριστική επίλυσή του και με γνώμονα το συμφέρων των μητέρων και των παιδιών, που συνιστά το δημόσιο συμφέρον.