​Το περιστατικό που έλαβε χώρα στην παραλία «Σοφτάδες» στην Λάρνακα αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του περί Αλιείας Νόμου καθώς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ).

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών απορρίπτουμε πλήρως τα περί υποχρέωσης καθαρισμού της παραλίας με μηχανοκίνητο όχημα, δικαιολογία η οποία ακούστηκε για την εισβολή του τρακτέρ στην παραλία ωοτοκίας χελωνών στο Κίτι.

Τονίζουμε ότι τα περιστατικά αυτά, πέραν από παράνομα είναι και επικίνδυνα για τις χελώνες.

Σήμερα στον δημόσιο διάλογο λέχθηκε από τον κοινοτάρχη Κιτίου κ. Σάββα Τταντή ότι η πρακτική της εισβολής τρακτέρ που φέρει στο πίσω μέρος του τάχα ειδικό μηχανισμό καθαρισμού, συμβαίνει και σε άλλες παραλίες. Το γεγονός αυτό πρέπει να διερευνηθεί άμεσα και οπωσδήποτε να σταματήσει. Ποια διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης υπάρχει σε σχέση με αυτά τα μηχανήματα;

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καυτηριάζουμε το γεγονός ότι η αντίδραση των αρμόδιων είναι τόσο χλιαρή που το θέμα αντιμετωπίζεται ωσάν να μην συνέβη τίποτα. Καλούμε τα αρμόδια Τμήματα και Υπουργεία να εξετάσουν τόσο το συγκεκριμένο θέμα, όσο και τους τρόπους που καθαρίζονται ευρύτερα οι παραλίες ωοτοκίας των χελωνών, ακόμα κι αν αυτές δεν είναι κηρυγμένες ως περιοχή προστασίας της φύσης. Η ευθύνη για την προστασία των οικότοπων αυτών δεν σταματά στην τοποθέτηση κλωβών αλλά χρήζει συνεχούς επιτήρησης προς αποφυγή περιστατικών όπως το πιο πάνω.