Οι αναφορές της Πρωτοβουλίας Ωρομίσθιου Προσωπικού της ΑΤΗΚ, είναι δηλωτικές των στρεβλώσεων και διακρίσεων που εμφανίζονται στους εργαζόμενους των ημικρατικών, με αυτούς του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.  Πρόκειται ουσιαστικά για ένα καθεστώς εργαζομένων “πολλαπλών ταχυτήτων”, αφού στην περίπτωση των ωρομισθίων της ΑΤΗΚ δεν ισχύουν τα μισθολογικά ωφελήματα που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο, λόγω της μη υπαγωγής τους σε κλίμακες.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, θεωρούμε τη διεκδίκηση των ωρομισθίων της ΑΤΗΚ για υπαγωγή τους σε κλίμακες απολύτως δίκαιη. Πρόκειται για μια ενέργεια που θα αποκαταστήσει μία αδικία προς τους εργαζόμενους αυτούς, πολλοί εκ των οποίων εργάζονται στην ΑΤΗΚ επί σειρά ετών.