Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, θεωρεί πως βασικός και σημαντικότερος παράγοντας στην όποια σταδιακή άρση μέτρων, πρέπει να είναι η δημόσια υγεία.

Είναι κατανοητό πως η πανδημία επηρέασε αρνητικά την οικονομία, την παιδεία και την κοινωνία γενικότερα. Όμως θεωρούμε εκ των ουκ άνευ η οποία απόφαση και σχεδιασμός για χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, πρέπει πρώτα εξετάζεται σε σχέση με τον αντίκτυπο στην υγεία των πολιτών. 

Δεν συμφωνούμε με όσους – για διάφορους λόγους – εισηγούνται άρση των περιορισμών, ιδιαίτερα όταν αυτές οι εισηγήσεις δεν τυγχάνουν της στήριξης της επιστημονικής επιτροπής.  Οι συστάσεις της επιστημονικής επιτροπής πρέπει να γίνουν απολύτως σεβαστές και να αποτελέσουν τη βάση των όποιων κυβερνητικών αποφάσεων για χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.

Ευελπιστούμε η Κυβέρνηση να λάβει σοβαρά υπόψιν της αυτόν τον παράγοντα και να μην επανέλθουμε πίσω στο μηδέν.