Δεν φτάνει που η απόφαση του Δήμου Λευκωσίας έχει ανατρέψει τον αρχικό σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας της Μακαρίου και δημιούργησε το ενδεχόμενο απώλειας της χρηματοδότησης του έργου από την ΕΕ, τώρα διαφαίνεται πως δημιουργούνται προβλήματα και στα εμποδιζόμενα άτομα.  Συγκεκριμένα, τα εμπόδια τα οποία αποφάσισε ο Δήμος Λευκωσίας να τοποθετήσει στην Λεωφ. Μακαρίου στην Λευκωσία, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών και με τους ίδιους τους τυφλούς, κρίνονται επικίνδυνα τόσο για τους τυφλούς, αλλά και για όλους τους πεζούς και τα οχήματα.

Ο Αντώνης Κουπαρής, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος, δήλωσε: «Οι γρανιτένιοι κύβοι με γωνιές είναι επικίνδυνοι για μερίδα συνανθρώπων μας. Είναι ανεπίτρεπτο να καθίσταται αναποτελεσματικός ο Οδηγός Όδευσης Τυφλών λόγω αυτών των εμποδίων, που πρέπει άμεσα να μετακινηθούν σε επαρκή απόσταση.

Παρατηρούμε πως με το προσωρινό, αλλά αόριστης διαρκείας, μέτρο ελεύθερης διακίνησης ιδιωτικών οχημάτων δεν καλλιεργείται οδική συνείδηση, καθώς ο αρχικός και κύριος στόχος της ανάπλασης είναι η μετατροπή του χώρου σε ένα προσβάσιμο και ευχάριστο περιβάλλον, με την τήρηση των αρχών της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Περαιτέρω, τα σφαιρικά γρανιτένια στοιχεία που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλην την περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου (Μακαρίου – Στασικράτους – Ευαγόρου) και επιτελούν τον ίδιο σκοπό με τους κύβους, δηλαδή την παρεμπόδιση εισόδου οχημάτων στα πεζοδρόμια, μετακινούνται με την παραμικρή πρόσκρουση. Αυτό έχει συμβεί σε πάρα πολλά σημεία, παρά τη σχετικά μικρή χρονική περίοδο από την παράδοση των πρώτων τμημάτων του Έργου στην κυκλοφορία.

Καλούμε τον Δήμο Λευκωσίας να μελετήσει την ορθή τοποθέτηση των κύβων και να τους μετακινήσει σε καταλληλότερα σημεία, καθώς και να αντικαταστήσει τα σφαιρικά στοιχεία επί του πεζοδρομίου στη λεωφόρο Μακαρίου, πριν προκύψει σοβαρό ατύχημα με πεζό ή εμποδιζόμενο άτομο ή άτομο με αναπηρία. Παράλληλα τονίζουμε ότι η χρήση τέτοιων στοιχείων δεν εξυπηρετεί κάποιο στόχο που δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη σωστή χρήση πρασίνου».