Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών βρισκόμαστε δίπλα στον δίκαιο αγώνα τον ψαράδων της Λάρνακας, που διαφωνούν με την παραχώρηση άδειας τράτας βυθού.

Η συγκεκριμένη μέθοδος, όχι μόνο δεν θα επιτρέψει στους μικρούς επαγγελματίες να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στον κλάδο, αλλά θα επιφέρει και τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι η απόφαση πρέπει να ανακληθεί, διαφορετικά οι επαγγελματίες απειλούνται με αφανισμό και το θαλάσσιο οικοσύστημα με μη αναστρέψιμες βλάβες.