Πρόταση νόμου από τον βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Σταύρου Παπαδούρη η οποία θα ρυθμίζει το ύψος της αξίας της περιουσίας που με απόφαση δικαστηρίου επιβαρύνεται  με  «ΜΕΜΟ», έχει ενώπιον της η Βουλή.

Σκοπός της εν λόγω πρότασης είναι όπως η ακίνητη περιουσία που θα υποδειχθεί από τον οφειλέτη ως εγγύηση για πληρωμή χρέους με δικαστική απόφαση, να μην ξεπερνά σε αξία το διπλάσιο του οφειλόμενου ποσού.

Η πρόταση νόμου του κ. Παπαδούρη δεν θα απεγκλωβίσει μόνο δανειολήπτες, αλλά και πολλούς εγγυητές που η περιουσία τους εγκλωβίστηκε ολόκληρη, ακόμα και για χρέη το ύψος των οποίων είναι ιδιαίτερα χαμηλό σε σύγκριση με την περιουσία που εγκλωβίστηκε.

Δείτε την πρόταση νόμου