«Σήμερα είχαμε τη συζήτηση που αφορά τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας για το 2022. Ως Οικολόγοι έχουμε αρκετές απαιτήσεις και μεγάλες ευαισθησίες από το αρμόδιο Υπουργείο.

Έχουμε θέσει τρία θέματα. Το ένα αφορά το πλαίσιο αφερεγγυότητας. Για το οποίο φαίνεται πως έχουμε σοβαρές καθυστερήσεις στο θέμα στελέχωσης του Τμήματος αυτού και έχοντας υπόψιν ότι ήδη έχει γίνει απελευθέρωση πλειστηριασμών. Τόσο φυσικών όσο και νομικών προσώπων, έχοντας υπόψιν ότι τα θέματα αφερεγγυότητας επείγουν φαίνεται ότι το Υπουργείο έχει καθυστερήσει σοβαρά. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι το πλαίσιο αφερεγγυότητας λειτουργεί από το 2015, έχουμε κλείσει ήδη έξι χρόνια.

Το δεύτερο θέμα αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) όπως επίσης και την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στο θέμα έλευσης φυσικού αερίου. Φαίνεται ότι στο τέλος της μέρας τη «λυπηρετή» την πληρώνει και πάλι ο καταναλωτής. Την πληρώνει και πάλι ο κόσμος. Υπάρχουν πολλές προτάσεις όσον αφορά το θέμα μείωσης του ΦΠΑ, ιδιαίτερα στον ηλεκτρισμό στο 9%, που ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθεί θετικά το Υπουργείο. Εισήγηση δική μας προς το Υπουργείο, όσον αφορά τα θέματα Πράσινης Οικονομίας, και της κυκλικής οικονομίας, επειδή στην Κύπρο πολύς κόσμος δεν αντιλαμβάνεται τί σημαίνει Πράσινη και Κυκλική Οικονομία, είναι να δημιουργηθεί ένα Τμήμα στο οποίο ο πολίτης να μπορεί να αποταθεί για να λάβει κατευθυντήριες γραμμές ως προς το πώς μπορεί να επωφεληθεί από τα διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θα έχουμε σε συνδυασμό με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.»