Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καταγγέλλουμε την κοπή των δέντρων στο πάρκο Ακαδημίας, παράλληλα της λεωφόρου Αγλαντζιάς, που φέρεται να έγινε κατά τις μεσημβρινές ώρες, σήμερα Κυριακή 5/11. Για το συγκεκριμένο θέμα μάλιστα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μετά από παρέμβαση του Κινήματος, έχει ζητήσει την προσκόμιση συγκεκριμένων εγγράφων πριν την οποιαδήποτε παρέμβαση επί του δάσους και είχε λάβει διαβεβαιώσεις πως δεν θα προχωρούσαν τα έργα, μέχρι να εξεταστεί το θέμα εκ νέου από την Επιτροπή.

Φαίνεται πως ούτε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, ούτε η κάθετη διαφωνία των πολιτών είναι αρκετή για να κάμψουν τη βούληση ορισμένων να προχωρήσουν το έργο, ακόμα και αν αυτό περιλαμβάνει κοπές δέντρων υπό βροχή, σε μη εργάσιμες ημέρες, προφανώς για να μην μπορούν να αντιδράσουν τα κινήματα πολιτών.

Περιμένουμε όχι μόνο εξηγήσεις από το Τμήμα Δασών και το Τμήμα Δημοσίων Έργων, αλλά και την επιβολή κυρώσεων εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση της συμφωνημένης διαδικασίας.

Στις δημοκρατίες η νομιμότητα είναι κανόνας και όχι εμπόδιο στις επιθυμίες εκάστου.