Στα μέσα Μαΐου και μετά από δική μας απαίτηση ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών κάλεσε κατεπειγόντως τον Έφορο Φορολογίας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το νέο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της νομοθεσίας για τις φορολογικές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του εφόρου φορολογίας η νέα διαδικασία για την πληρωμή με δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα άρχιζε στις αρχές Ιουνίου. 

Η κρισιμότητα του ζητήματος φαίνεται, καθώς πολλοί οφειλέτες αδυνατούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, χωρίς την εισαγωγή του νέου συστήματος. Σήμερα, με το δεκαπενθήμερο χρονοδιάγραμμα, που ο ίδιος ο Έφορος είχε θέσει, να έχει παρέλθει, το μόνο που ακούγεται είναι η εκκωφαντική σιωπή, για την καθυστέρηση αυτή, αλλά και οι φωνές διαμαρτυρίας των χιλιάδων οφειλετών. 

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρούμε το ζήτημα εξαιρετικά επείγον, αφού ήδη πολλοί δικαστές ειδοποιούν τους οφειλέτες για τη μη δυνατότητα περεταίρω αναβολής των υποθέσεών τους. Υπενθυμίζουμε δε, ότι η αρχική δέσμευση του Εφόρου Φορολογίας, προέβλεπε λειτουργία του συστήματος ήδη από τον Απρίλιο.

Καλούμε άμεσα τον Έφορο Φορολογίας, αλλά και την Επιτροπή Οικονομικών, ενώπιον της οποίας δεσμεύτηκε, να αναλάβουν δράση για την τάχιστη επίλυση του ζητήματος.

Έχουν ευθύνη και ας σταματήσουν να στρουθοκαμηλίζουν.