Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και αφορούν την αναγνώριση και την προστασία των δικαιωμάτων των δανειοληπτών και των καταχρηστικών ρητρών σε δανειακές συμβάσεις, είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για τους δανειολήπτες, όσο και για τα άτομα που έχει ήδη γίνει εκποίηση της υποθήκης τους.

Οι αποφάσεις προνοούν όπως:

Το Δικαστήριο της ΕΕ τους αναγνωρίζει ξεκάθαρα δικαιώματα στη βάση της αρχής της αποτελεσματικότητας των δικαιωμάτων που παρέχονται από το δίκαιο της Ε.Ε, όπως είναι η οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες.

Η Αρχή της Αποτελεσματικότητας προνοεί ότι για να προστατεύονται αποτελεσματικά τα δικαιώματα των καταναλωτών θα πρέπει οι Εθνικοί Δικαστές σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να προβαίνουν αυτεπάγγελτα στον έλεγχο των προνοιών της σύμβασης, και να κηρύσσουν τις ρήτρες καταχρηστικές, αλλά και να ακυρώνουν τις συμβάσεις όπου κριθεί απαραίτητο.

Σε περιπτώσεις όπου έχει ήδη γίνει εκποίηση το Δικαστήριο της ΕΕ θα υποχρεώνει τα κράτη να παρέχουν στους δανειολήπτες που έχασαν το ακίνητο τους (ενώ η σύμβαση περιείχε καταχρηστικές ρήτρες), πρόσβαση στη δικαιοσύνη για διεκδίκηση αποζημιώσεων. Στην περίπτωση αυτή όμως, για σκοπούς ασφάλειας δικαίου, το ακίνητο δεν θα μπορεί να επιστραφεί διότι θα έχει ήδη μεταβιβαστεί η κυριότητά του.

Σε δηλώσεις του ο βουλευτής του Κινήματος κ. Σταύρος Παπαδούρης αναφέρει πως: «Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που ενημερωθήκαμε για τις βαρυσήμαντες αποφάσεις από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τους δανειολήπτες. Οι εν λόγω αποφάσεις δεσμεύουν όλα τα εθνικά δικαστήρια, άρα και τα Κυπριακά, όποτε αναμένουμε από δικαστές και δικηγόρους, να προσαρμόσουν την προσέγγιση τους στις υποθέσεις των δανειοληπτών».

Με τη σειρά μου, θα προχωρήσω στη διαδικασία αποστολής επιστολών προς τα αρμόδια όργανα για το θέμα. Παράλληλα καλούμε το Υπουργείο Οικονομικών και τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο τάχιστα να μελετήσουν τις αποφάσεις και να προβούν στις ανάλογες ενέργειες».