Οι άμεσες ενέργειες του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα του Κοινοτάρχη της Μοσφιλωτής, έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα σε σχέση με την ταφή των νεκρών ζώων.

Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι, ενώ υπάρχει προθυμία από κοινοτικά συμβούλια, δεν υπάρχει ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο μια κοινότητα διαχειρίζεται καταστάσεις, όπως στην προκειμένη περίπτωση όπου έριχναν τα νεκρά τα ζώα σε λάκκο.

Ταυτόχρονα, η απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τα οικιακά απόβλητα οδηγεί τις κοινοτικές αρχές σε αμφίβολης νομιμότητας πρακτικές που επηρεάζουν το περιβάλλον και την δημόσια υγεία, όπως για παράδειγμα δημιουργία «πράσινου σημείου», το οποίο αποφασίζουν οι κοινότητες προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, χωρίς τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές άδειες.