Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών σε συνεδρίασή της Κεντρικής Επιτροπής την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου ενέκρινε τα βασικά χρονοδιαγράμματα για την διεξαγωγή του 12ου Παγκύπριου Τακτικού Συνέδριου του Κινήματος.

Το 12ο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο θα συνέλθει στις 10 Οκτωβρίου η ώρα 10:30πμ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, στη Λευκωσία. Στο συνέδριο θα εκλεγούν με απευθείας ψηφοφορία οι Πρόεδρος, Αναπληρωτής/τρια πρόεδρος, δυο αντιπρόεδροι και εικοσιένα (21) μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, το Ανώτατο Σώμα λήψης αποφάσεων του Κινήματος.

Τα υπόλοιπα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής θα εκλεγούν σε ξεχωριστές επαρχιακές συνελεύσεις που θα διεξαχθούν σε επαρχιακό επίπεδο. Στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου η ώρα 10:30 υπό την νέα της σύσταση, θα εκλεγούν τα υπόλοιπα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Γραμματείας (Εκτελεστικός, Αναπληρωτής/τρια Εκτελεστικός, υπεύθυνος/η Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικός υπεύθυνος, μέλη κ.ο.κ.).

Ο Πρόεδρος του Κινήματος κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου έχει ξεκαθαρίσει ότι θα επαναδιεκδικήσει τη θέση του προέδρου Κινήματος. Στη συνεδρίαση έχει δηλώσει επίσης την πρόθεση του για διεκδίκηση της προεδρίας ο κ. Κυριάκος Τσιμίλλης, Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.