Στη κοινότητα Αναλιόντα λειτουργεί για σειρά ετών ένα ελαιοτριβείο μέσα σε οικιστική περιοχή.

Η λειτουργία του ελαιοτριβείου προκαλεί σοβαρά προβλήματα ρύπανσης και οχληρίας στους περίοικους.

Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα από την αέρια ρύπανση που προκαλούν τα φουγάρα του ελαιοτριβείου  σε εποχή εντατικής εργασίας. Η κυκλοφορία μεγάλου αριθμού οχημάτων προκαλεί επιπλέον οχληρία.

Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι και οι οσμές και η συσσώρευση στερεών αποβλήτων. Μάλιστα σημειώνονται περιστατικά σε περίπτωση εντατικής βροχόπτωσης, όπου τα όμβρια ύδατα μετατρέπονται σε λύματα.

Ένα τέτοιο περιστατικό είχαμε τις προηγούμενες μέρες (φωτογραφίες). Τα λύματα έρρεαν στις γειτονικές κατοικίες ακατάσχετα. Η ρύπανση των νερών και οι κίνδυνοι για την δημόσια υγεία είναι δεδομένη.

Να σημειωθεί ότι πολλές από τις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου έχουν κηρυχθεί παράνομες.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών (Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας) καλεί τις αρμόδιες αρχές να επιταχύνουν τις διαδικασίες για μετακίνηση του ελαιοτριβείου σε βιοτεχνική περιοχή όπως έχει ήδη αποφασιστεί πριν από πολλά χρόνια.