Μετά από καταγγελία πολιτών, μαθαίνουμε ότι η κατάσταση στην Ακτή του Κυβερνήτη, ένα χρόνο μετά τις καταγγελίες μας, παραμένει εξίσου προβληματική.

Αυτή τη φορά, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στα «περιττώματα χελωνών» όπως ονόμαζαν κάποιοι, τα ανθρώπινα λύματα που αφήνονταν στη θάλασσα από τα σκάφη, αλλά στο διάδρομο που έχει σχηματιστεί για τα σκάφη αυτά.

Όπως αναφέρουν οι πολίτες της περιοχής, ο διάδρομος είναι και λανθασμένα σχεδιασμένος και δυσανάλογα μεγάλος. Συγκεκριμένα επισημαίνουν ότι οι λουόμενοι κινδυνεύουν, αφού ο διάδρομος δεν είναι σαφώς οριοθετημένος, ενώ παράλληλα είναι υπερβολικά μεγάλος, δεσμεύοντας σημαντικό μέρος από διαθέσιμο, σε αυτούς, χώρο.

Καλούμε για μια ακόμη φορά, την αρμόδια κοινοτική αρχή Πεντακώμου, την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, το Τμήμα Αλιείας και τα άλλα αρμόδια τμήματα να λάβουν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση του θέματος.