Δυστυχώς φαίνεται ότι οι σωροί από χρησιμοποιημένα ελαστικά δεν βρίσκονται μόνο σε απομονωμένα λατομεία όπως στου Λατούρου στον Αγ. Σωζόμενο, ή σε βιομηχανικές περιοχές όπως στο Βασιλικό, αλλά και μέσα σε πυκνοκατοικημένες οικιστικές περιοχές. 

Οι φωτογραφίες που επισυνάπτονται προέρχονται από ανοικτό χώρο στη λεωφόρο Κυρήνειας στο Πλατύ Αγλαντζιάς, δίπλα από τον I.N. Αποστόλου Ανδρέα. Οι κάτοικοι δικαιολογημένα ανησυχούν από τη συσσώρευση τόσο μεγάλων ποιοτήτων χρησιμοποιημένων ελαστικών δίπλα από τα σπίτια τους. Φαίνεται πως το σχέδιο της παραλαβής και μεταφοράς των ελαστικών σε αδειοδοτημένους χώρους διαχείρισης, μπάζει από όλες τις πλευρές. Αντίθετα, χρησιμοποιημένα ελαστικά συσσωρεύονται καθημερινά, αυξάνοντας τον όγκο των ήδη υπάρχοντων, εν πλήρει απουσία κάθε ελέγχου από πλευράς της πολιτείας.

Αναρωτιόμαστε, ο Δήμος Αγλαντζιάς και το Τμήμα Περιβάλλοντος γνωρίζουν όσα συμβαίνουν; Αν ναι, γιατί δεν έχουν ήδη παρέμβει; Αν όχι, γιατί δεν κάνουν απλώς τη δουλειά τους;