Κύριο στοιχείο της λύσης του Κυπριακού, πρέπει να είναι το ενιαίο του Κυπριακού χώρου, του λαού, της κοινωνίας, της οικονομίας κ.ο.κ.

Η λύση πρέπει να προνοεί ένα κράτος, με μία και μοναδική διεθνή προσωπικότητα, μία και αδιαίρετη κυριαρχία, ένα λαό και μία ιθαγένεια, μία ενιαία οικονομία, κοινωνία και οικοσύστημα, δίκαιη εκπροσώπηση των εθνικών κοινοτήτων στα συλλογικά όργανα διοίκησης σε ένα κράτος δικαίου και σύστημα δικαιοσύνης βασισμένο στις Ευρωπαϊκές αρχές και τους μηχανισμούς ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοιχεία απαραίτητα για την κατοχύρωση της βιωσιμότητας οποιασδήποτε λύσης.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό, στο περιθώριο των οποίων ακούγονται αντιλήψεις  για λύση που προσομοιάζει με διχοτόμηση ή για δύο κράτη, ή συνομοσπονδία,  δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και σίγουρα δεν έχουν σχέση με την λύση που επιθυμούμε ως Κίνημα Οικολόγων- συνεργασία Πολιτών.

Η πρόταση μας στο πρόβλημα είναι καθαρή. Ζητήσουμε να αρχίσει εκ νέου η λειτουργία των επιτροπών εργασίας και των τεχνικών επιτροπών που θα ασχοληθούν με τα μεγάλα κεφάλαια, που είναι ακόμα ανοικτά και που δημιουργούν τριβές. 

Το περιουσιακό, η οικονομία, η εσωτερική διακυβέρνηση είναι παραδείγματα θεμάτων που  έμειναν ανοικτά, καθώς ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σύρθηκε στο Μοντ Πελαράν και τις δύο πενταμερείς διασκέψεις. Αυτά πρέπει να τεθούν εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συζητηθούν σε βάθος με στόχο την επίτευξη συγκλίσεων. 

Η εισήγηση αυτή δημιουργεί κινητικότητα αλλά συνάμα απαντά και στην ομολογουμένως  παράλογη απειλή για μη ανανέωση της θητείας της UNFICYP.

Η επικοινωνιακή διαχείριση για αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων δυσκολιών δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ουσία των θεμάτων