Δυστυχώς οι άστεγοι στην Κύπρο, εν έτη 2018, πεθαίνουν στον δρόμο και εύλογα γεννιούνται ερωτήματα σε σχέση με τον ακριβή αριθμό των αστέγων που υπάρχουν ανά επαρχία, ποιοι λόγοι οδήγησαν τους αστέγους στην κατάσταση αυτή, ποια μέτρα λαμβάνονται για την παροχή βοήθειας στα άτομα αυτά και ποια μέτρα λαμβάνονται για την ουσιαστική στήριξη των ανθρώπων αυτών, ώστε να επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό. 

Οι απαντήσεις της κυβέρνησης δεν αναφέρονται σε σχέδιο δράσης ή συγκεκριμένης πολιτικής που να μπορούν να είναι λειτουργικοί. Εκείνο που φαίνεται να υπάρχει είναι διαδικασίες, όταν – και αν – εντοπιστούν άστεγα άτομα, ή δοθεί σχετική ενημέρωση.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρούμε ότι ένας άνθρωπος όταν είναι άστεγος, με ότι αυτό συνεπάγεται, για να βρίσκεται στον δρόμο και χωρίς στέγη, θα υπάρχει λόγος. Ως εκ τούτου, η πολιτική του κράτους οφείλει άμεσα να εκσυγχρονιστεί και να καταρτιστεί συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σήμερα, για να λειτουργήσουν προς μια κατεύθυνση, αναμένουν ενημέρωση από άλλες κρατικές υπηρεσίες όπως για παράδειγμα την αστυνομία ή τα νοσοκομεία. Αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να σταματήσει άμεσα. Θέλουμε πιο δραστήριες και ευκίνητες υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας.

Μόνο για το έτος 2017 είχαμε 129 άστεγους, που σύμφωνα με πληροφορίες οι 20 ήταν Ελληνοκύπριοι, ενώ δεν υπάρχει αρχείο για να γνωρίζουμε πόσοι από αυτούς είναι μακροχρόνια άστεγοι. Αυτή η απρόσωπη και σκληρή πολιτική πρέπει να μετατραπεί άμεσα σε ανθρωποκεντρική.