Η τροφή για σκέψη της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας αποδείχθηκε πιάτο χωρίς περιεχόμενο.

Μοιάζει να είναι ένα απλό πρόσχημα για να δικαιολογηθεί η απραξία και το τέλμα στις διαπραγματεύσεις.

Σε καμία περίπτωση οι Τουρκοκύπριοι δεν θα εγκαταλείψουν την στρεβλή αντίληψη τους για την αποτελεσματική συμμετοχή στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα βέτο σε σημαντικά θέματα, επειδή ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα τους προσφέρει ένα ή δυο εκτελεστικά όργανα ήσσονος σημασίας.