Οι Πράσινοι Ευρωβουλευτές κατέθεσαν ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία ζητούν να διερευνηθούν οι πληροφορίες για τις πολιτικές πιέσεις που δέχεται ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας από την Κυπριακή Κυβέρνηση, που φθάνουν μέχρι και στο ενδεχόμενο παύσης του, κατόπιν της δημοσιοποίησης του πορίσματος έρευνας του για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, το γνωστό ως πρόγραμμα των χρυσών διαβατήριων, που έχει πρόσφατα ανασταλεί.

Συγκεκριμένα, η ομάδα των Πρασίνων της Ευρωβουλής με την ερώτηση της ζητεί να ενημερωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ακόλουθα:

•             1.Το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία επί παραβάσει που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Κύπρου τον Οκτώβριο του 2020, για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.

•             2.Κατά πόσο έχει προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες προς την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τις επιθέσεις κατά του Γενικού Ελεγκτή και σε περίπτωση που δεν έχει λάβει μέτρα, τί σκοπεύει να πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και η συμμόρφωση της Κύπρου στο Κράτος Δικαίου.

•             3.Ποια μέτρα έχει λάβει η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Σεπτέμβριο του 2020 για να ανταποκριθεί στις ανησυχίες που επισημαίνονται στην Έκθεση του 2020 του Κράτους  Δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι τονίζουν πως αυτές οι επιθέσεις από την Κυβέρνηση απειλούν την ανεξαρτησία του Γενικού Ελεγκτή, ο οποίος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διεξαγάγει τις έρευνες του χωρίς πολιτικές πιέσεις.

Σημειώνουν επίσης ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων-INTOSAI-με ανακοίνωση του στις 24 Φεβρουαρίου 2021, είχε εκφράσει τις ανησυχίες του εξαιτίας των περιορισμών που τέθηκαν και παρεμποδίζουν τις προσπάθειες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας να εξασφαλίσει ελεύθερη, απευθείας πρόσβαση, στον χρόνο που η ίδια επιλέγει, σε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πληροφόρηση, για την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων της.

Με την κίνηση αυτή διεθνοποιείται η στήριξη στον Γενικό Ελεγκτή και εξασκείται πίεση πάνω στην Κυβέρνηση Αναστασιάδη, ώστε να επιτρέψει στην Ελεγκτική Υπηρεσία να λειτουργήσει ανεξάρτητα και αποτελεσματικά.

Βίντεο δηλώσεων του υποψήφιου βουλευτή Λευκωσίας κ. Ανδρέα Χασσαπόπουλου