Την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναφέρει το θέμα της επέκτασης της άδειας κυκλοφορίας του ζιζανιοκτόνου γλυφοσάτη (Round Up) στα κράτη μέλη της Ευρώπης. Σημειώνεται ότι πριν ένα μήνα, το θέμα τέθηκε ξανά και δεν έτυχε την έγκριση της πλειοψηφίας των κρατων μελων αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να πιέζει για τη αδειοδότηση της χρήσης του ζιζανιοκτόνιυ για άλλη μια δεκαετία. Θυμίζουμε ότι το 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τη χρήση της γλυφοσάτης για ακόμα πέντε χρόνια, δίνοντας όμως το δικαίωμα στα κράτη μέλη να απαγορεύουν τη χρήση προϊόντων εγκεκριμένων από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς υπό ιδιαίτερες περιστάσεις.

Ως Κίνημα, θεωρούμε πως η χρήση της γλυφοσάτης δεν είναι απαραίτητη για τους παραγωγούς, καθώς σύμφωνα με μελέτες, είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη ουσία επιβλαβής για το περιβάλλον, ενώ φαίνεται να πληθαίνουν και οι αποδείξεις ότι ακόμα και μικρές δόσεις, ενδέχεται να προκαλέσουν καρκίνο στους ανθρώπους.

Ήρθε η ώρα όλα τα κράτη μέλη της Ευρώπης να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αυστρίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας κάνοντας χρήση του δικαιώματος της από την Ε.Ε. για απαγόρευση χρήσης της γλυφοσάτης.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, καλούμε τους πολίτες να στηρίξουν με την υπογραφή τους την εκστρατεία των Ευρωπαίων Πρασίνων για απαγόρευση της χρήσης του φυτοφαρμάκου γλυφοσάτη. Υπογράψτε εδώ

Διαχρονικά, υποστηρίζουμε τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, την αξιοποίηση των τοπικών ποικιλιών και την ενίσχυση των Κύπριων παραγωγών έναντι των ανεξέλεγκτων εισαγωγών από το εξωτερικό και τα γενετικά τροποποιημένα φρούτα και λαχανικά.

Τονίζουμε πως το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, από το 2015 είχε καταθέσει πρόταση νόμου η οποία απαγορεύει την εισαγωγή, διάθεση και χρήση της γλυφοσάτης (Round Up) και των παρασκευασμάτων που την περιέχουν, ωστόσο αυτή εκκρεμεί ακόμα ενώπιον της Βουλής.

Τέλος υπενθυμίζουμε τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας Κυπρίων επιστημόνων που εντόπισε υπολείμματα γλυφοσάτης στο αίμα των παιδιών μας. Δείτε την έρευνα