Φαίνεται ότι η κατάσταση πολιορκίας που ζούμε δεν σταματά κάποιους από το καταστροφικό τους έργο.

Υλικά από μεταλλείο, μεταφέρονται, τουλάχιστον τους δυο τελευταίους μήνες, από συγκεκριμένη εταιρία, σε χώρο ο οποίος χρησιμοποιείται ως κοινοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου, στο χωριό Μαθιάτης της επαρχίας Λευκωσίας. Τα υλικά που μεταφέρονται στο σημείο, προκαλούν ανυπόφορη οχληρία στους κατοίκους της περιοχής λόγω της πολύ έντονης και χαρακτηριστικής οσμής τους.

Μετά τις έντονες ανησυχίες αρκετών κατοίκων της κοινότητας Μαθιάτη η “Ομάδα Προστασίας Ιστορικού και Περιβαλλοντικού Πλούτου” έχει προχωρήσει σε διερεύνηση του θέματος και σε χημικές αναλύσεις των εν λόγω υλικών οι οποίες κατέδειξαν πως τα εν λόγω εξορυκτικά απόβλητα περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων αλλά και κυανιούχων στοιχείων. Τα συγκεκριμένα μέταλλα φαίνεται να έχουν προέλθει από το μεταλλείο Σκουριώτισσας καθώς εκεί η ίδια εταιρεία χρησιμοποιεί κυάνιο για την ανάκτηση χρυσού και αργύρου.

Η συγκεκριμένη ενέργεια – όπως όλα δείχνουν – είναι εγκληματική καθώς η μεταφορά κυανιούχων εξορυκτικών αποβλήτων στο γήπεδο του Μαθιάτη παραβιάζει τους όρους της άδειας της εταιρίας αναφορικά με τις τοποθεσίες που δικαιούται να εναποθέτει τα κυανιούχα εξορυκτικά απόβλητα.

Παράνομη είναι και η συγκέντρωση των κυανιούχων ενώσεων στο απόβλητο που βρέθηκε να βρίσκεται περίπου οκτώ φορές πάνω από την επιτρεπόμενη – σύμφωνα πάντα με τις αναλύσεις στις οποίες έχει προβεί η Ομάδα Προστασίας Ιστορικού και Περιβαλλοντικού Πλούτου, δηλαδή 77 ppm, σε αντίθεση με την επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε κυάνιο που προνοεί η κυπριακή νομοθεσία η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 ppm.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την καταγγελία στην οποία έχει προβεί ή Ομάδα προστασίας ιστορικού και περιβαλλοντικού πλούτου. Περιμένουμε από τις αρμόδιες αρχές να εξετάσουν την καταγγελία, να ελέγξουν τη χημική σύσταση των αποβλήτων και να προβούν σε άμεσες ενέργειες προς την εταιρεία.

Καλούμε επίσης όλους τους αρμόδιους φορείς να επιβληθούν άμεσα της κατάστασης, έτσι ώστε να τερματιστούν οι παράνομες ενέργειες. Πρέπει επιτέλους όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Η υγεία των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών σε καμία περίπτωση δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

ΜΑΘΙΑΤΗΣ 2ΜΑΘΙΑΤΗΣ 2