Δυστυχώς το διορισμένο από την κυβέρνηση Διοικητικό Συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής προχώρησε χθες στην αποστολή επιστολών απόλυσης στις τρεις καθηγήτριες που ηγούνται του συνδικαλιστικού οργάνου των εργαζομένων στη Σχολή.

Η σχεδόν ομόφωνη (πλην των βουλευτών του ΔΗΣΥ) έκκληση της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής των Αντιπροσώπων αγνοήθηκε πλήρως από το διορισμένο συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής.

Η αντίδραση της κοινωνίας- εκπαιδευτικές οργανώσεις, εργατικές συντεχνίες, τουρκοκυπριακές οργανώσεις καθηγητών, ελληνικές και ελληνοκυπριακές οργανώσεις καθηγητών, πολιτικά κόμματα κοκ – δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη.

Το διορισμένο διοικητικό συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής αφού εξέδωσε μία προσβλητική ανακοίνωση που τη διακρίνει η αλαζονεία και η αναλγησία, προχώρησε χθες, μέσα στις διακοπές του δεκαπενταύγουστο στην εκδικητική  απόλυση των τριών εργαζομένων.

Η κυβέρνηση η οποία διόρισε το Διοικητικό Συμβούλιο, χρηματοδοτεί την λειτουργία της  Αγγλικής Σχολής  και είναι ο κατά το νόμο ιδιοκτήτης της σχολής, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

“Νίπτει τα χείρας της” ως νέος Πόντιος Πιλάτος.