Η διακίνηση μαύρου – αφορολόγητου χρήματος για την παραπαιδεία που ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια καταγράφεται σε σημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος», επικαλούμενη στοιχεία που υπάρχουν και τα οποία συμπίπτουν με την ευρύτερη παραδεκτή εικόνα της παιδείας.

Οι μαθητές στην Κύπρο αντί να απολαμβάνουν ενός ενισχυμένου και εκτεταμένου θεσμικά ολοήμερου σχολείου, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες τους σε ένα ευρύ φάσμα παιδείας, τρέχουν τα απογεύματα από το ένα μάθημα στο άλλο.

Σημειώνεται ότι σε φροντιστήρια – συνήθως αυτά με τις πιο ελκυστικές τιμές – διδάσκουν καθηγητές των οποίων τα εισοδήματα από τις απογευματινές δραστηριότητες τους δεν δηλώνονται πουθενά, με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα σε φορολογικά θέματα.

Η υφιστάμενη κατάσταση, εκτός από το γεγονός ότι δημιουργεί κουρασμένη νεολαία, προκαλεί και επαυξημένα έξοδα στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Από την άλλη αφαιρεί κάθε κίνητρο σε κάποιους καθηγητές να διδάξουν πραγματικά τους μαθητές στα πλαίσια της πρωινής εργοδότησης τους στο δημόσιο σχολείο.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών θεωρούμε ότι τα θέματα παιδείας θα έπρεπε ήδη να έχουν τύχει εκσυγχρονισμού και διαχείρισης από την Κυβέρνηση. Έχουμε επαναλάβει πολλές φορές τις ανάγκες που υπάρχουν και δώσαμε δημόσια συγκεκριμένες προτάσεις. Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα της ειδικής εκπαίδευσης, το οποίο δεν έχει σχέση με την παραπαιδεία αλλά ευρύτερα με την παιδεία. Ως Κίνημα το αναδείξαμε και ζητήσαμε την επέκταση της ειδικής εκπαίδευσης και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί ιδιαίτερη πρόοδος.

Με αφορμή λοιπόν της εκ νέου ανάδειξης ενός από τα πιο μεγάλα προβλήματα στην παιδεία, αυτό της παραπαιδείας, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών επαναφέρει μερικά από τα πιο σημαντικά αιτήματα που διαχρονικά αξιώνει. Αξιώνουμε ενίσχυση και επέκταση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου, διατήρηση και αναβάθμιση του θεσμού των κρατικών ινστιτούτων, ενίσχυση μεταλυκειακών σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης, επέκταση του θεσμού των Ζ.Ε.Π (Ζώνες Εκπαιδευτικών Προτεραιοτήτων), επέκταση της ειδικής εκπαίδευσης και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επέκταση των κοινοτικών βρεφοκομικών σταθμών και νηπιαγωγείων.