Με λύπη διαπιστώνουμε και καταγγέλλουμε δημόσια την κυβέρνηση ότι συγκεκριμένα στοιχεία που ζήτησε η Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εσωτερικών αναφορικά με πολιτογραφήσεις κατά τη συνεδρίασή της ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2019, το Υπουργείο επιμελώς αρνήθηκε να τα καταθέσει.

Δεν αρκεί που καθυστέρησαν να τα στείλουν, με αγανάκτηση διαπιστώσουμε ότι δεν έστειλαν τα στοιχεία που τους ζητήθηκαν και που όφειλαν με βάση το νόμο να καταθέσουν. Υπενθυμίζουμε ότι τα στοιχεία ζητήθηκαν στα πλαίσια της συζήτησης της πρότασης νόμου την οποία κατέθεσε ο Πρόεδρος του Κινήματος κ. Περδίκης, η οποία προωθεί τη διαφάνεια στην παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας σύμφωνα με το «Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα».

Η Βουλή είχε ζητήσει συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν τη συσχέτιση των διαβατηρίων που αποδόθηκαν με τους ψηλούς πύργους που ανεγείρονται στο νησί.

Ζητήθηκε επίσης όπως ενημερωθεί η Βουλή ποιοι διεθνείς φορείς προσέγγισαν την κυβέρνηση μας σχετικά με το θέμα για να διαπιστώσουμε την έκταση που έχει πάρει διεθνώς το θέμα. Ποιες μυστικές υπηρεσίες ξένων κρατών ζήτησαν πληροφορίες; Ποιοι διεθνείς οργανισμοί για τη διαφάνεια έκαναν παραστάσεις στην κυβέρνηση μας επειδή βρήκαν σκανδαλώδη την ευκολία παραχώρησης υπηκοοτήτων και προστασία απατεώνων; Πόσο έντονη ήταν η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Της Ιντερπόλ;

Το αρμόδιο για τις πολιτογραφήσεις ξένων επενδυτών υπουργείο περιορίστηκε στην παράθεση των προνοιών του «Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος» τα οποία είναι στοιχεία γνωστά από τον Φεβρουάριο του 2019. Το υπουργείο προέβη και σε εξήγηση των προνοιών της νομοθεσίας πως δηλαδή κάποιος μπορεί να πολιτογραφηθεί Κύπριος. Δόθηκαν επίσης κάποια άλλα στοιχεία τα οποία δεν ζητήθηκαν από τη Βουλή. Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση κοροϊδεύει τους βουλευτές και αποφεύγει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Η συμπεριφορά όμως του Υπουργείου Εσωτερικών συνιστά κυρίως άρνηση ενημέρωσης της Βουλής. Συγκεκριμένα η συμπεριφορά αυτή παραβιάζει τη νομοθεσία και συγκεκριμένα τον «περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Νόμος του 1985 (21/1985)» που υποχρεώνει παν δημόσια αρχή και πρόσωπο να παρέχει στοιχεία στη Βουλή εφόσον ζητηθούν.

 

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να συντηρεί μια κατάσταση ενοχής σιωπής (omertà) γύρω από το θέμα των πολιτογραφήσεων. Διότι με κάθε νέο στοιχείο που βγαίνει στην επιφάνεια αποκαλύπτεται πόσο πολύ ευνοήθηκε μια συγκεκριμένη μερίδα επιχειρηματιών. Κυρίως όσον αφορά τα ψηλά κτήρια. Η Κυβέρνηση έχει εκτεθεί στο εσωτερικό και συνεχίζει να μας κάνει και ρεζίλι στο εξωτερικό.