Το πλέον σημαντικό θέμα που παραμένει ανοικτό για τους αυτοεργοδοτούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις είναι το θέμα των ενοικίων. Πρέπει η Κυβέρνηση – πέραν της τροποποίησης του νόμου για τις εξώσεις – να βρει μια λύση και για την αναστολή της καταβολής ή για την επιδότηση του ενοικίου, όπως έγινε και σε άλλες χώρες.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, τείνουμε να συμφωνήσουμε με τις θέσεις της ΠΟΒΕΚ όπως αυτές εκφράστηκαν σε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (προσωρινή μείωση των ενοικίων με Υπουργικό Διάταγμα, επιχορήγηση από το κράτος του ενοικίου στις επιχειρήσεις που τελούν σε υποχρεωτική αναστολή εργασιών).

Έχουμε και εμείς με τη σειρά μας ήδη παραδώσει σχετική εισήγηση για κρατική παρέμβαση στο θέμα των ενοικίων. Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχει δώσει δυο επιλογές: ή την επιδότηση ενοικίου ή την αναστολή καταβολής του. Σε πρώτη φάση το μέτρο πρέπει να αφορά τις επιχειρήσεις (πολύ μικρές και μικρές) που έχουν πληγεί από την κρίση.

Καλούμε τη Κυβέρνηση-που έχει υπόψη της ποιες είναι οι δημοσιονομικές δυνατότητες και τα περιθώρια δανεισμού –  να αναλάβει τις ευθύνες της και να προωθήσει την αναστολή της καταβολής ή την επιδότηση του ενοικίου.