Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η Κυβέρνηση υιοθέτησε την εισήγηση μας για διαφορετική προσέγγιση στα μέτρα στήριξης του εισοδήματός των μικρών επιχειρήσεων (κάτω των δέκα ατόμων). Είναι θετικό το γεγονός ότι στην ανακοίνωση των μέτρων από το Υπουργείο Εργασίας καταγράφεται αυτή η σημαντική διαφοροποίηση.

Επίσης καταγράφεται η δέσμευση ότι δεν θα απολυθούν οι εργαζόμενοι για διπλάσιο και πλέον διάστημα από όσο θα διαρκέσουν τα μέτρα. Παρά το γεγονός ότι εμείς διεκδικήσαμε την εξάμηνη στήριξη του δικαιώματος των πολιτών στην εργασία, σημειώνεται ότι έγινε ένα πρώτο θετικό βήμα. 

Το πλέον σημαντικό θέμα που παραμένει ανοικτό για τους αυτοεργοδοτούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις είναι το θέμα των ενοικίων. Πρέπει η Κυβέρνηση – πέραν της τροποποίησης του νόμου για τις εξώσεις – να βρει μια λύση και για την αναστολή της καταβολής ή για την επιδότηση του ενοικίου, όπως έγινε και σε άλλες χώρες.