Κάθε χρόνο λαμβάνουμε εκατοντάδες τηλεφωνήματα από απηυδισμένους πολίτες που δεν αντέχουν άλλο την ταλαιπωρία που υπόκεινται κατά περιόδους από τις επιθέσεις κουνουπιών. Επικοινωνούν μαζί μας, γιατί έχουν την εσφαλμένη εντύπωση πως το Κίνημα μας αντιτίθεται στο ψέκασμα των στάσιμων νερών και λοιπών εστιών μόλυνσης όπου πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών όμως, στις αρχές κάθε χρόνου, αποστέλλουμε σχετική επιστολή σε όλες τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για να υπενθυμίζουμε την ανάγκη λήψης μέτρων εγκαίρως, ώστε να αποφευχθεί ακριβώς αυτό το φαινόμενο.

Τονίζουμε πως η έγκαιρη λήψη μέτρων θα αποτρέψει μελλοντική ταλαιπωρία και διπλάσια κόστη από μέρους των αρμόδιων αρχών. Επιμένουμε πως ο έλεγχος των πληθυσμών των κουνουπιών σε πρόωρο στάδιο είναι ο μόνος σίγουρος τρόπος να αποφευχθεί η τρομερή ταλαιπωρία στην οποία υπόκεινται οι δημότες τους στις κλασικές περιόδους έξαρσης του προβλήματος.

Σχέδιο Δράσης Οικολόγων για την αντιμετώπιση των κουνουπιών

Προκειμένου να επιτευχθεί μια αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος των κουνουπιών, με βάση την επιστημονική γνώση της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος (Ε.Ε.Ε.) θα πρέπει να ακολουθείται πάντα μια σειρά ενεργειών.

Αναλυτικότερα:

Καθορισμός του Φορέα ή των Φορέων που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν το όλο έργο.
Προσδιορισμός των ειδών κουνουπιών που δραστηριοποιούνται σε μια περιοχή και έλεγχος για πιθανή εισαγωγή νέων ειδών.
Μελέτη και γνώση της βιολογίας και οικολογίας τους.
Παρακολούθηση σε ετήσια βάση (monitoring) των πληθυσμιακών πυκνοτήτων των κουνουπιών με κατάλληλες μεθόδους δειγματοληψίας και παγίδευσης.
Μελέτη των χαρακτηριστικών της περιοχής προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι εστίες ανάπτυξης κουνουπιών και να προσδιοριστούν τα σημεία εφαρμογής των χημικών ή άλλων μεθόδων καταπολέμησης.
Καταγραφή των μέτρων που μπορούν να συμβάλλουν στον περιορισμό της πυκνότητας του προς καταπολέμηση είδους.
Επιλογή του μέτρου ή του συνδυασμού των μέτρων που θα εφαρμοστούν, με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος με τους μικρότερους κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και αν είναι δυνατό, με τη μικρότερη οικονομική επιβάρυνση.
Καθορισμός του χρόνου επέμβασης. Ο προσδιορισμός του πλέον κατάλληλου χρόνου επέμβασης αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχία της καταπολέμησης μεγιστοποιώντας το αποτέλεσμα και παράλληλα μειώνοντας τον απαιτούμενο αριθμό επεμβάσεων.
Καθορισμός του Φορέα που θα διενεργεί τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του έργο και ο οποίος πρέπει να είναι διαφορετικός από εκείνον που υλοποιεί το έργο.
Ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού για τις δυνατότητες της δικής του συμβολής στην πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων.
Συνεχής επιστημονική έρευνα για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων και τυχόν ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Αναγκαίες ενέργειες ατομικές ενέργειες

• Απομάκρυνση ή καταστροφή όλων των δοχείων (κουβάδων, γουρνών, ποτίστρων, ανθοδοχείων, μπουκαλιών, παλαιών ελαστικών κτλ.), τα οποία είναι δυνατόν να συγκεντρώσουν νερό.

• Δοχεία τα οποία είναι χρήσιμα πρέπει να είναι αναποδογυρισμένα ή με τέτοιον τρόπο τοποθετημένα ώστε να μη συγκεντρώνουν νερό, ενώ δοχεία τα οποία χρησιμοποιούνται ειδικά για τη φύλαξη νερού πρέπει να διατηρούνται κλειστά, με κατάλληλα εφαρμοστά καλύμματα.

Άδειασμα του νερού, μετά το πότισμα, από τα πιατάκια των γλαστρών.
• Τακτικός καθαρισμός των υδρορροών ώστε να μη λιμνάζει το νερό.

• Συντήρηση των κατεστραμμένων καπακιών των βόθρων και όλων των αποχετευτικών συστημάτων, ερμητικό κλείσιμο φρεατίων αποχέτευσης. Τοποθέτηση λεπτής σίτας στους αγωγούς εξαερισμού της αποχέτευσης.

Άμεση επισκευή διαρροών σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Εφαρμογή καθαρισμού του περιβάλλοντα χώρου από άχρηστα αντικείμενα και ανεξέλεγκτη βλάστηση.
• Συνεχής ανανέωση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών και των σιντριβανιών, επαρκής χλωρίωση του νερού τους και άδειασμα αυτών όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Εντοπισμός και εξουδετέρωση κάθε εστίας ανάπτυξης κουνουπιών από τους ιδιοκτήτες τουριστικών και άλλων επιχειρήσεων στους χώρους ευθύνης τους.
• Διαχείριση των αποβλήτων και λυμάτων σε κάθε οικία και επιχείρηση, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες αντιμετώπισης των αποβλήτων.

Αποστράγγιση χωραφιών και άλλων επιφανειών, μετά την άρδευση ή βροχή, για αποφυγή λιμναζόντων υδάτων.
• Καθαρισμός αποστραγγιστικών και αρδευτικών καναλιών από χόρτα, πέτρες, χώματα και άλλα υλικά που εμποδίζουν την ελεύθερη ροή του νερού. Να διευκολύνεται η συνεχής ροή υδάτων όπου είναι δυνατόν.

• Συνεχής καθαρισμός δικτύου όμβριων υδάτων και διευκόλυνση της ροής των νερών.

Εντοπισμός από τους πολίτες εστιών ανάπτυξης κουνουπιών και αναφορά τους στις τοπικές Αρχές.
• Λήψη ατομικών μέτρων προστασίας, όπως τοποθέτηση λεπτών σητών στις πόρτες και στα παράθυρα και χρήση της παραδοσιακής κουνουπιέρας κατά τη διάρκεια του ύπνου.

• Τα γεράνια, ο βασιλικός, το δενδρολίβανο και το φασκόμηλο αποτελούν φυσικά, οικολογικά και υγιεινά απωθητικά για τα κουνούπια, οπότε καλό θα ήταν να μας περιβάλλουν. Στην κουζίνα, στα περβάζια των παραθύρων, στα μπαλκόνια, στις αυλές, στους κήπους, οπουδήποτε.

Η εφαρμογή οποιουδήποτε προγράμματος εντομοκτονίας να γίνεται από εξειδικευμένα άτομα, παρουσία υπεύθυνου επιστήμονα.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχοντας πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας της κατάστασης προτρέπει τις τοπικές αρχές να προβαίνουν έγκαιρα σε ορθολογιστική διενέργεια ψεκασμών όπου απαιτείται για προστασία της δημόσιας υγείας χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα – φιλικά προς το περιβάλλον εντομοκτόνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Γεωργίας.