Η συζήτηση που εξελίσσεται αναφορικά με τα δικαιώματα προβολής αθλητικών διοργανώσεων και συγκεκριμένα ποδοσφαιρικών αγώνων, φέρνει στην επιφάνεια μια διαδικασία που πέρα από κάθε οικονομική λογική οδηγεί σε όξυνση ενός ανορθολογικού ανταγωνισμού, που ανεβάζει σε δυσθεώρητα ύψη τις προσφορές.

Η τοποθέτηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας επί του θέματος της Cyta είναι δηλωτική του προβλήματος, αλλά και των προνοιών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όταν σε τέτοιες διαδικασίες συμμετέχουν εταιρείες με μετοχική συμμετοχή του δημοσίου. Για εμάς σε καμία περίπτωση δε μπορεί να είναι αποδεκτή οποιαδήποτε προσφορά δεν τεκμηριώνεται οικονομικά ως συμφέρουσα, με βάση συγκεκριμένους δείκτες ανταποδοτικότητας. Το παραπάνω μάλιστα -που για περιπτώσεις εταιρειών με συμμετοχή του δημοσίου οφείλει να είναι απαράβατος κανόνας- όταν συστηματικά δεν τηρείται και σε πλειοδοτικές διαδικασίες μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών, δημιουργεί προβληματισμό για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και του ανταγωνισμού.