Η καθολική πρόσβαση σε δωρεάν και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, αποτελεί πάγια θέση του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Η Κυπριακή Δημοκρατία, με καθυστέρηση δεκαετιών συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό χώρο, προχώρησε πρόσφατα στη θεσμοθέτηση του ΓΕΣΥ, το οποίο εφόσον εφαρμοστεί, θα αποτελεί το πρώτο ουσιώδες βήμα σε εθνικό επίπεδο.

Η κρισιμότητα όμως του ζητήματος, δε μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε. Καλούμε τους Κύπριους και τις Κύπριες να στηρίξουν το ψήφισμα του European Patients’ Forum, του οποίου είναι μέλος η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων με αίτημα την καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, σε όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2030. 

Μπορείτε να υπογράψετε το ψήφισμα προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ