Πέραν της προσωπικής ευθύνης του κ. Γιαννάκη, ο οποίος βαρύνεται με κατηγορίες για πλαστογραφία, στην υπόθεση αυτή προκύπτει ένα θεσμικό ζήτημα που αφορά το πολιτικό σύστημα.

Όταν το αρμόδιο όργανο που ελέγχει και πιστοποιεί τα προσόντα των αιτητών για θέσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχει κομματική σύνθεση υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να προκύπτουν τέτοιας μορφής ζητήματα. Είναι γνωστό ότι όπου το σώμα που αποφασίζει αποτελείται από εκπροσώπους κομμάτων συχνά εφαρμόζεται μια λογική ποσοστώσεων. Δηλαδή για να το πούμε πιο απλά: “ένα εσύ, ένα εγώ”. Υπάρχει δηλαδή ένας κομματικός διαμοιρασμός των θέσεων ο οποίος παρακάμπτει κάθε ορθολογισμό και κανονιστική διάταξη.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει κάτι πρωτοφανές: ισχύει δια νόμου η κομματική διάρθρωση του συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου ΟΝΕΚ. Σύμφωνα με το νόμο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ διορίζονται από τις οργανώσεις νεολαίας των κομμάτων που διαθέτουν κοινοβουλευτική ομάδα δηλαδή των τριών μεγάλων κομμάτων. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει στη βουλή κατατεθειμένη από το 2007 πρόταση νόμου των Οικολόγων για να καταργηθεί η κομματοκρατία στον ΟΝΕΚ, για ευνόητους λόγους αυτή δεν προωθείται για συζήτηση και απόφαση στην ολομέλεια της Βουλής.

Η κομματοκρατία πλήττει τελικά τη Δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την χρηστή διοίκηση. Η περίπτωση της υπόθεσης Γιαννάκη το επιβεβαιώνει.