Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο Δημόσιος Διάλογος του Παγκύπριου Οικολογικού Αγροτικού Συνδέσμου “Οικοαγροτικός” με θέμα “Κίνδυνοι στην Γεωργία και στην Ασφάλεια της Διατροφής από την Ανεξέλεγκτη Εισαγωγή Φυτοφαρμάκων και Γεωργικών Προιόντων από τα Κατεχόμενα” .

Κατά τον διάλογο τοποθετήθηκαν οργανωμένα σύνολα, κρατικοί φορείς και άλλα εμπλεκόμενα μέρη, όπου κατέληξαν στο ότι το όλο σύστημα ελέγχου και εφαρμογής της νομοθεσίας, χρήζει βελτίωσης, πάντα με την συνεργασία όλων αλλά και σε συνεργασία με τους τουρκοκύπριους που φαίνεται, να πλήττονται και αυτοί, από την παράνομη διεργασία και εμπόριο φυτοφαρμάκων και γεωργικών προιόντων.

Ο Οικοαγροτικός, αναλαμβάνοντας αυτή την πρωτοβουλία για τον διάλογο, θεωρεί πως έγινε ένα πρώτο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, τονίζοντας πως οι εμπλεκόμενοι φορείς και οργανωμένα σύνολα, θα μας βρουν αρωγούς σε αυτή την συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται τόσο για την διασφάλιση και προστασία της υγείας των καταναλωτών, όσο και για την ορθή διαχείριση της παραγωγής από τους αγρότες.

Και τώρα οδεύουμε στην επόμενη μέρα!

2viber image2