2019 07 31 10 03 26

(Φιλελεύθερος 31/7/19)

Δείτε εδώ την απάντηση της Αστυνομίας