Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, καταδικάζει τα παιχνίδια του κατοχικού καθεστώτος εις βάρος των μαρτυρικών κατοίκων της Τηλλυρίας.

Αφού ταλαιπωρήθηκαν οι κάτοικοι Τηλλυρίας από τον τρίμηνο και πλέον αποκλεισμό, τώρα είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν πότε (εντός της εβδομάδας) θα αποφασίσει το κατοχικό καθεστώς να επιτρέψει τη διέλευση (με πολλούς περιορισμούς) από το κατοχικό οδόφραγμα του Λιμνίτη.

Από τις δηλώσεις του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, προκύπτει ότι επιχειρείται η διασύνδεση του ανοίγματος του οδοφράγματος Λιμνίτη (που κρατά αδικαιολόγητα κλειστό το κατοχικό καθεστώς) με το οδόφραγμα της οδού Λήδρας (που παραμένει κλειστό για υγειονομικούς λόγους).

Προφανώς παίζονται πολιτικά παιχνίδια με έντονο επικοινωνιακό χαρακτήρα.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, απορρίπτουμε το ενδεχόμενο να διασυνδεθούν οι δύο περιπτώσεις. Δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να διασυνδεθούν οι περιπτώσεις των δυο οδοφραγμάτων. Το οδόφραγμα Λιμνίτη πρέπει να ανοίξει άμεσα. Επίσης είναι η ώρα να τεθεί θέμα για διάνοιξη των διόδων στην περιοχή του Τουρκοκυπριακού χωριού Κόκκινα και στο Πυροί.