Έντονη είναι η διαφωνία του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών σε σχέση με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Στροβόλου να προχωρήσει σε ανακοίνωση σχεδίου εθελοντικής αφυπηρέτησης προσωπικού του Δήμου, παρά τις διαφωνίες του Γενικού Ελεγκτή αλλά και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η διαφωνία του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καταγράφηκε με τον πιο έντονο τρόπο από τον Δημοτικό Σύμβουλο του Κινήματος στον Στρόβολο κ. Παναγιώτη Μανώλη.

Δυστυχώς ο Δήμαρχος και το δημοτικό του συμβούλιο, παρ’ όλες τις αντιδράσεις, προχωρούν σε αυθαίρετες διαδικασίες, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ούτε τις απόψεις του Γενικού Ελεγκτή και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, καλεί τις αρμόδιες αρχές να ερευνήσουν στην ουσία τους τις αποφάσεις αυτές, σε συνδυασμό με τα όσα το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε για τα σχέδια προώρης αφυπηρέτησης στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα σε σχέση με τον μετριασμό του κόστους παραμονής ενός υπαλλήλου στην υπηρεσία μέχρι την νόμιμη αφυπηρέτηση του σε αντίθεση με την πρόωρη αφυπηρέτηση του, τις απόψεις του Γενικού Ελεγκτή αλλά και του Υπουργείου Εσωτερικών και να προβούν στην αποκατάσταση της υπάρχουσας κατάστασης.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών δεν μπορεί να δεχθεί ούτε τις αυθαιρεσίες, ούτε τις αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αρμόδιοι ανεξάρτητοι φορείς, ούτε η στοχοποιήση των μελών του (στην προκειμένη ο εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Κινήματος στον Στρόβολο). Οι νοοτροπίες της φίμωσης, της ανοχής, της αδικίας, της διασπάθισης, της ανυπακοής και των αυθαίρετων ενεργειών δεν θα περάσουν παρά την τρομοκρατία που ασκούν ορισμένοι στο δημοτικό συμβούλιο Στροβολου κατά του μοναδικού μέλους του συμβουλίου, που προέρχεται από τις τάξεις μας.