Η Ειδική Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για τα έτη 2019-2020 δόθηκε στη δημοσιότητα στις 8 Μαρτίου και περιέχει το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Μη επαρκής τήρηση των λογιστικών εγγραφών από όλα τα Τμήματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου. Μη είσπραξη προστίμων ή απολαβών του κράτους. Μη επαρκής έλεγχος για την τήρηση των προνοιών του νομικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες του Υπουργείου, ούτε επαρκής ανταπόκριση στη σωρεία των καταγγελιών που δέχεται από επηρεαζόμενους πολίτες και οργανισμούς.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών αυτά που παρατηρεί και καταγράφει η Ελεγκτική Υπηρεσία του κράτους δεν μας εκπλήττουν, τα βιώνουμε από πρώτο χέρι. Οφείλουμε όμως να ασχοληθούμε με την έκθεση και θα θέσουμε ένα-ένα τα θέματα που καταγράφει η Υπηρεσία με σειρά δημοσίων παρεμβάσεων μας μιας και αφορά θέματα που άπτονται όχι μόνο της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και της προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφάλειας όλων μας.

Η Μαρία Κολά, Αντιπρόεδρος Β’ του Κινήματος, ανέφερε πως: «Οι αναφορές της έκθεσης αναφορικά με τις παραβάσεις που έχουν καταγραφεί τα συγκεκριμένα έτη σε περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στο δίκτυο Νατούρα 2000, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Αποτελεί κοινό μυστικό πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει εκπονήσει σειρά διαχειριστικών σχεδίων που αφορούν τη διαφύλαξη των πλείστων περιοχών Νατούρα 2000 αλλά ούτε εφαρμόζει επαρκώς αυτά που ήδη έχει εκπονήσει και, θεωρητικά τουλάχιστον, θέσει σε εφαρμογή».

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις παρεμβάσεις που έγιναν στην παραλία Μαυραλή στην Αργάκα, σε παρεμβάσεις στον Ασπρόκρεμμο στο Νέο Χωριό, στην ανοχή παρουσίας κτηνοτροφικής μονάδας στο Δάσος της Πάφου. Αυτό που μας προκάλεσε όμως έκπληξη και θυμό αφορά την αναφορά της έκθεσης σε υπό εξέλιξη διαδικασία εκμίσθωσης κρατικής δασικής γης στο Κρατικό Δάσος Χάλαβρον και στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, εντός περιοχών του Δικτύου «Natura 2000». Χωρίς να έχει κλειδώσει ένα τελικό Διαχειριστικό Σχέδιο για την Χερσόνησο του Ακάμα και χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δημοσίευσης του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, φαίνεται πως το Υπουργικό Συμβούλιο ετοιμάζεται να παραχωρήσει σε ημέτερους χαλίτικη γη που βρίσκεται εντός του Δικτύου Προστασίας Νατούρα 2000 στον Ακάμα.

Απαιτούμε πλήρη διαφάνεια στις διαδικασίες που ακολουθούνται από το Υπουργικό Συμβούλιο που, στο όνομα του «δημοσίου συμφέροντος» προχωρεί σε παραχώρηση κατά παρέκκλιση αδειών ανάπτυξης σε περιβαλλοντικά ευαίσθητα περιοχές.

Απαιτούμε δε από το Υπουργικό Συμβούλιο να παγιοποιήσει την οποιαδήποτε διαδικασία παραχώρησης κρατικής γης ή αναπτυξιακών δικαιωμάτων εντός της Χερσονήσου του Ακάμα, πριν εκπονηθούν τα δύο προαναφερθέντα σχέδια. »