Είχαμε καταγγελία για βαθύ κλάδεμα πεύκων από σπίτι στην κοινότητα Πλατρών.

Η Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού πραγματοποίησε επιτόπια επίσκεψη διαπιστώνοντας δυστυχώς ότι έγινε ένα πρόχειρο κλάδεμα που δημιούργησε αρκετά προβλήματα σκίασης στο εν λόγω σπίτι.

Το πιο ανησυχητικό όμως από όλα είναι το κλάδεμα που γίνεται από τα συνεργεία της ΑΗΚ σε κύριες οδικές αρτηρίες. Μπορεί να λύνει το πρόβλημα της υπηρεσίας ως προς την προστασία των καλωδίων από τα δέντρα και γι’ αυτό δεν έχουμε καμία αντίρρηση.

Όταν όμως τα συνεργεία αφήνουν στοίβες από κομμένα κλαδιά στις ρίζες των δέντρων (κυρίως πεύκα) τότε δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα. Κύριο από αυτά είναι σαν να ετοιμάζουμε προσάναμμα για ενδεχόμενη πυρκαγιά. Έχουμε εντοπίσει ολόκληρα βουνά από κλαδιά κομμένα κάτω από τα δέντρα. Τώρα που έχουν ξεραθεί πέρα από την άσχημη αισθητική εικόνα αποτελούν κίνδυνο για πρόκληση πυρκαγιάς.

Αν μάλιστα αναλογιστούμε ότι αυτό το φαινόμενο το εντοπίσαμε σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές στις παρυφές του Τροόδους πιστεύουμε ότι η ΑΗΚ σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και το Τμήμα Δασών θα συνεργαστούν για την απομάκρυνση αυτών των κομμένων κλαδιών.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τους δρόμους Τριμίκλινης – Πελενδρίου, Σαιττά – Πλατρών, Πλατών – Πέρα Πεδί – Σαιττάς.