Από τα τέλη του 2015 οι επιβεβαιωμένες καταγγελίες μας για ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής από αγωγό στο Καρνάγιο ζητούν να σταματήσει η συνεχιζόμενη ρύπανση.

Από τον περασμένο Δεκέμβριο με επιστολή μας στον Δήμαρχο Λεμεσού, αλλά και λίγο αργότερα προς τον αρμόδιο Υπουργό αλλά και τις λιμενικές αρχές, ζητάμε να σταματήσει  η επαναλαμβανόμενη ρύπανση.

Μετά τις επιβεβαιώσεις από αρμόδιο υπάλληλο του Έπαρχου και από Λειτουργό της Αρχής Λιμένων Κύπρου για την ύπαρξη ρύπανσης, έχει ειδοποιηθεί η εταιρεία «ΛΟΕΛ» να κλείσει και να απομακρύνει τον αγωγό, διότι εκβάλει υγρά απόβλητα και ρυπαίνει τη θάλασσα.

Ελπίζουμε ότι έχει ήδη γίνει, αλλιώς οι υπεύθυνοι ελέγχου θα πρέπει σήμερα κιόλας να το κάνουν. Περιμένουμε σαφή απάντηση.