Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών υπέγραψε τη σχετική πρόταση νόμου για την οικονομική αυτονόμηση της Βουλής υπό την προϋπόθεση ότι θα προχωρήσει η υπόθεση της μεταρρύθμισής και εφαρμογής του κανονισμού λειτουργίας της Βουλής.

Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής πρόταση νόμου του Κινήματος για τροποποίηση του Συντάγματος για οικονομική αυτονόμηση της Ελεγκτικής και Νομικής Υπηρεσίας.

Άποψή μας είναι ότι τα τρία θέματα είναι συνυφασμένα και πρέπει να συζητηθούν ταυτόχρονα.

Βέβαια, ότι ισχύει για τη Βουλή, πρέπει να ισχύσει και για τους άλλους δύο θεσμούς, δηλαδή να προηγηθεί η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός τους.