Σταύρος Παπαδούρης – Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών (18/01/24)

Στην Κοινοβουλευτική επιτροπή Μεταφορών συζητήθηκε το θέμα της Τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως που αφορά τα Οχήματα που υπόκεινται σε ζημιές από σύγκρουση, πλημύρα, χαλαζοθύελλα, φωτιά ή οποιοδήποτε άλλο συμβάν, έτσι ώστε να υπάρχει ιστορικό της κατάστασής.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών ανάφερε ότι με την παρούσα τροποποίηση αποσκοπείτε στην δημιουργία ενός συστήματος όπου θα αναγράφονται όλα τα οχήματα και σε περίπτωση ζημιάς κάποιου οχήματος, ο ασφαλιστής ή το αρμόδιο άτομο ανάλογα με την περίπτωση θα ενημερώνει τον Έφορο Μηχανοκινήτων οχημάτων έτσι ώστε να ανακαλείται το πιστοποιητικό εγγραφής για να γίνει η προσθήκη του ατυχήματος, για γνώση μελλοντικού αγοραστή.

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων συμφώνησαν στην δημιουργία του συστήματος με την σημείωση όμως να αναγράφονται μόνο τα σοβαρά ατυχήματα.

Ο βουλευτής του κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ Σταυρός Παπαδούρης, χαιρέτησε θετικά την τροποποίηση και ανέφερε ότι υπάρχει ο χρόνος για να γίνει μια σωστή διαβούλευση για να μην έχουμε επαναλήψεις όπως άλλων περιπτώσεων.

Το θέμα θα επανέλθει στις 14/3/2024 μετά από την διαβούλευση όλων των φορέων, κάτι το οποίο από κάποιους εκφράστηκε ως παράπονο ότι δεν είχαν έγκαιρη ενημέρωση για την σημερινή συνεδρία.

 

Σταύρος Παπαδούρης – Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου (18/01/24)

Με πρωτοβουλία του βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Σταύρου Παπαδούρη, συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου το θέμα με την Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) του Γενικού Λογιστηρίου, όπου φαίνεται αρχικά να υπήρξαν αλυσιδωτά προβλήματα όσο αφορά την διαδικασία υλοποίησης και εφαρμογής του.

Το Γενικό Λογιστήριο μετά από προκήρυξη διαγωνισμού για την Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), προχώρησε τον Νοέμβριο του 2018 σε υπογραφή σύμβασης με Γερμανική εταιρεία αξίας €33.962.036. Υπογράφτηκε επίσης και συμπληρωματική συμφωνία με τρίτη εταιρεία για την αναγνώριση και υλοποίηση δράσεων αναφορικά με τη διαχείριση της μετάβασης του δημοσίου από το υφιστάμενο σύστημα.

Το έργο αυτό μεταξύ άλλων θα αντικαθιστούσε παλαιά συστήματα μισθοδοσίας και συνταξιοδότησης με στόχο την άμεση παραγωγικότητα, θα παρείχε υψηλή και ακριβή χρηματοοικονομική πληροφόρησης για στήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων καθώς επίσης θα βοηθούσε στην εξάλειψη των αλληλοεπικάλυψης εργασιών και μείωση της χειρωνακτικής εργασίας.

Όμως, όπως προέκυψε, υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση των χρονοδιαγραμμάτων και πολλά προβλήματα και από τις 2 πλευρές. Η εταιρεία απέτυχε να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν τήρησε τα συμφωνηθέντα, με αποτέλεσμα την διακοπή της σύμβασης. Σε συνέχεια, το Γενικό Λογιστήριο με την στήριξη της Νομικής Υπηρεσίας έχει απαιτήσει αποζημιώσεις μέσων της δικαστικής οδού.

Το βέβαιο είναι ότι μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη αποτυχία και όπως έχει αναφέρει και ο Βουλευτής μας κ. Σταύρος Παπαδούρης, το μεγαλύτερο μας κόστος είναι ότι στερούμαστε αυτό το σύστημα, αφού θα βοηθούσε στην διευκόλυνση του οποιουδήποτε πολίτη σε σχέση με την δημόσια υπηρεσία, θα βοηθούσε στην σύνδεση κυβερνητικών υπηρεσιών, όπως επίσης και μελλοντικό σχεδιασμό που θα μπορούσε να υλοποιήσει το κράτος.

Σταύρος Παπαδούρης – Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου (18/01/24)

Στην συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου (18/1), με πρωτοβουλία του βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ . Σταύρο Παπαδούρη, εγγράφτηκε αυτεπάγγελτα το θέμα «Η πιθανή διασπάθιση δημοσίου χρήματος από την διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης της σύμβασης τόσο της ενδιάμεσης, όσο και της τελικής πλατφόρμας για την υποβολή και επιβεβαίωση των στοιχείων για τους τελικούς δικαιούχους».

Η πρωτοβουλία για εγγραφή του πιο πάνω θέματος, προέκυψε σε συνέχεια της αυτεπάγγελτης εξέτασης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων των τελικών δικαιούχων εταιρειών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, όπου εκεί, προέκυψαν πολλά ερωτήματα ιδιαίτερα όσον αφορά την διαδικασία ανάθεσης και δημιουργίας της ενδιάμεσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής στοιχείων, που παραπέμπουν σε λανθασμένες διαδικασίες αλλά και πιθανή διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, θα καλεστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για να λογοδοτήσουν, ώστε να λάμψει η αλήθεια για τα πεπραγμένα της όλης διαδικασίας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι την πρόταση για εγγραφή του θέματος, χαιρέτησαν και υιοθέτησαν ομόφωνα τα μέλη της επιτροπής. Ως εκ τούτου, θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου εκ μέρους όλων των μελών της.