Σταύρος Παπαδούρης – Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών:

Κατά την συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, μετά από πρωτοβουλία του βουλευτή κ. Σταύρου Παπαδούρη ο οποίος αρχικά ενέγραψε το μεγάλο πρόβλημα με τις επικίνδυνες βλάβες σε λεωφορεία εν κινήση, συζητήθηκε το θέμα με την ασφάλεια του σχολικού λεωφορείου ως μέσου μεταφοράς, μετά και από το πρόσφατο περιστατικό όπου λεωφορείο με μαθητές πήρε φωτιά.

Στην συνεδρία το κλίμα ήταν ιδιαίτερα έντονο καθώς κινδυνεύει η ασφάλεια των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών. Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα μέχρι σήμερα, διότι περιστατικά τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα, δεν είναι τυχαία. Να σημειωθεί ότι την τελευταία πενταετία σημειώθηκαν οκτώ περιστατικά σοβαρής βλάβης σε λεωφορείο που βρισκόταν σε κίνηση. Δεν νοείτε, την στιγμή που ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών να προωθήσουμε την χρήση του λεωφορείου, η εκτελεστική εξουσία να μην προβαίνει σε αυστηρά μέτρα για την ασφάλεια των χρηστών μέσων μαζικής μεταφοράς.

Κατά την συνεδρία, αναφέρθηκε πως πέραν των 6000 μαθητών, δεν προσήλθαν τις δύο τελευταίες μέρες στο σχολείο τους, λόγω και του γεγονότος, ότι δεν έχουν άλλο διαθέσιμο μεταφορικό μέσο πέραν του λεωφορείου. Οι μαθητές πρέπει να μεταβαίνουν με ασφάλεια στο σχολείο και να επιστρέφουν σπίτι σώοι και αβλαβείς.

Ο Υπουργός Μεταφορών δεσμεύτηκε πως προωθείται άμεσα πακέτο υποχρεωτικών μέτρων που αφορούν αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης στα λεωφορεία και υιοθέτηση πιο αυστηρών ελέγχων από το Υπουργείο.

Σταύρος Παπαδούρης – Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου:

Στην συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου ημερ. 7 Δεκεμβρίου 2023, συζητήθηκε η Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για την Αστυνομία.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ενημέρωσε πως η έρευνα έγινε σε τρεις πυλώνες, που αφορούσαν τις συναλλαγές, την συμμόρφωση προηγούμενων παρατηρήσεων και τις αναπάντητες επιστολές. Τα κύρια σημεία που έχουν αναφερθεί, αφορούν την διαδικασία διαχείρισης των απλήρωτων εξωδίκων και την χάρη κατ΄εξαίρεση ακύρωση εξωδίκων, την ορθή διαχείριση του αρχείου και τις αδιαφανείς διαδικασίες με την οπλοκατοχή 7 πολιτικών προσώπων.

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Σταύρος Παπαδούρης έθιξε το θέμα που προκύπτει με τις κατά χάρη εξαιρέσεις εξωδίκων, τονίζοντας ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια άτομα έχουν τύχει αυτής της χάρης. Για το θέμα της κατοχής όπλου, τόνισε το θέμα της πολιτικής παρέμβασης για οπλοκατοχή, κάτι που θα πρέπει να σταματήσει άμεσα και να γίνονται πιο διαφανείς διαδικασίες.

Σταύρος Παπαδούρης – Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού:

Στην συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, μεταξύ άλλων συζητήθηκε και το νομοσχέδιο για το e-kalathi . Το νομοσχέδιο οδηγείται στην Ολομέλεια μετά και από διορθώσεις που προτάθηκαν και υιοθετήθηκαν από τον βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Σταύρο Παπαδούρη, που αφορούσαν τον καθορισμό γραμμικού κώδικα των προϊόντων, την διαδικασία λειτουργίας της πλατφόρμας και θεσμοθέτηση ιεραρχικού ελέγχου για υποβολή παραπόνων.

Σύμφωνα με δεσμεύσεις της Υπηρεσίας Καταναλωτή, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να είναι έτοιμη για λειτουργία σε περίπου 4 μήνες.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, θα αναμένουμε την εφαρμογή του μέτρου καταγραφής και παρακολούθησης των τιμών των προϊόντων της λιανικής αγοράς, ώστε να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την λειτουργία του – και αν χρειαστεί – να επανέλθουμε με νομοθετικά διορθωτικά μέτρα.

Σταύρος Παπαδούρης – Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών:

Στην συνεδρία της της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών που διεξήχθη στις 4 Δεκεμβρίου 2023, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των δύο νομοσχεδίων και δύο Προτάσεων Νόμου που αφορούν μέτρα προστασίας των δανειοληπτών.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ.Σταύρος Παπαδούρης εισηγήθηκε το ανώτατο ποσό για προσφυγή στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο να αυξηθεί από 350.000 ευρώ στις 500.000 ευρώ, κάτι που μπορεί να αποτελέσει συναινετική λύση.

Όσον αφορά την ψήφιση των νομοσχεδίων στην Ολομέλεια ανέφερε ότι υπολογίζει ότι θα υπάρχουν αρκετές τροπολογίες που θα αφορούν κυρίως το ανώτατο ποσό αξίας του ακινήτου. Είπε επίσης ότι υπάρχει και πρόταση νόμου για συνέχιση της αναστολής των εκποιήσεων μέχρι 31 Ιανουαρίου και ίσως υπάρξει και πρόταση εκ μέρους του για δυνατότητα πραγματικής και αποτελεσματικής προσφυγής στη δικαιοσύνη.