Έρμαιο των λαθών των κυβερνώντων είναι οι επιβάτες των λεωφορείων στην Κύπρο – που είναι άτομα από τις ευάλωτες ομάδες – οι οποίοι βρίσκονται υπό την απειλή λήψης μέτρων από πλευράς των εταιρειών λεωφορείων και του προσωπικού, με κίνδυνο να παραλύσουν οι δημόσιες συγκοινωνίες.

Η σημερινή κατάσταση αποτελεί δυστυχώς το αποτέλεσμα κακών χειρισμών των κυβερνώντων, ξεκινώντας από την υπογραφή συμβάσεων που εμπεριέχουν αδύνατα και επίμαχα σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Η Κυβέρνηση αυτή – που έχει κληθεί να διαχειριστεί το πρόβλημα – έχει αποδείξει πολλές φορές πως κινείται πάντοτε με τη λογική της τελευταίας στιγμής.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλούμε την Κυβέρνηση να προβεί άμεσα σε διορθωτικά μέτρα, με προσοχή, καθώς με τους μέχρι χειρισμούς έχει θέσει σε άμεσο κίνδυνο ένα από τους σημαντικότερους τρόπους μαζικής μεταφοράς της Κύπρου. Η προετοιμασία των νέων συμβάσεων πρέπει να γίνει έγκαιρα και λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τα συμφέροντα – κυπριακά και ξένα – αλλά και τα δικαιώματα του λαού.

Αλώστε τι είδους λεωφορεία είναι αν δεν ικανοποιούν τις ανάγκες του λαού;